Ремонт на принтериРемонт

на принтери.

Ремонт на компютърна техникаСервиз

и ремонт на компютри, принтери, лаптопи

Разработка на софтуер

Софтуер

Проектиране на софтуер по задание на клиента.

0619 222180619 22218

пон.-пет. 08.00-19.00

съб. 08.00-16.00

Операционни системи

Операционни системи

Операционната система (ОС) е основна част от компютърния системен софтуер, която управлява и координира работата напроцесора и устройствата в компютърната система. Тя обслужва работата на приложния софтуер, като заделя необходимите за товахардуерни ресурси и контролира достъпа на различните приложения до тях.

ОС дават достъп на приложния софтуер и на потребителите до определен набор от функционалности. Софтуерът ги използва чрезсистемни повиквания или приложно-програмен интерфейс (API), като предава данни и инструкции на ОС и получава от нея резултатите от тяхното изпълнение. Потребителите могат да взаимодействат с ОС чрез потребителски интерфейс - например интерфейс с команден ред (CLI) или графичен потребителски интерфейс (GUI). Като цяло при по-прости компютърни системи този интерфейс се приема за част от ОС, а при по-сложните е организиран като самостоятелен приложен софтуер, работещ независимо от самата ОС. Веднага след включване на компютъра и зареждане на BIOS, се зарежда и ОС. Когато потребителят или дадена програма подаде команда към обвивката на ОС, тя се предава на ядрото, което я обработва във вид, разбираем за компютъра или, ако не може да я обработи, подава командата на драйвера на съответното устройство, който я превежда на машинен език.

Цялата статия

Източник: Уикипедия

Не са намерени продукти, отговарящи на избора.